Quy tắc đơn giản nhưng không bao giờ được vi phạm đã giúp Ông Trần Kim Thành xây dựng nên đế chế KIDO: Mình Là Ai?

“ Một doanh nghiệp có lợi nhuận cao không phải là doanh nghiệp tốt nhất mà là doanh nghiệp có tuổi thọ cao nhất. ”,…