Singapore giúp quy hoạch phát triển du lịch Thừa Thiên Huế

Theo đó, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh sẽ lập thiết kế sơ bộ cho 10 dự án trọng điểm, dự kiến thu hút từ 5 đến 10 nhà đầu tư chính nhằm đảm trách các dự án này. Cũng trên cơ sở này, đề án quy hoạch phải đạt được các tiêu chuẩn cao, hiện đại, trong đó xây dựng Huế trở thành điểm đến về du lịch mang tầm thế giới trong nay mai.

Trong 12 tháng đầu kể từ ngày ký hợp đồng, phía Công ty Akitek Tenggara phải lập xong 10 dự án trọng điểm có tính chất đột phá trong sự phát triển của tỉnh để kêu gọi đầu tư đồng thời vận động, thu hút ít nhất 5 nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án. Giá trị của hợp đồng là 3,52 triệu USD, trong đó vốn đối ứng của tỉnh là 0,47 triệu USD, còn lại là đóng góp của phía đối tác.

Trên cơ sở quy hoạch, tỉnh sẽ lựa chọn các vị trí mang tính chiến lược để phát triển nhằm mục tiêu tạo bước đột phá cho ngành du lịch của Thừa Thiên-Huế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *