Nhật Bản muốn đầu tư dự án nâng cấp cảng Đà Nẵng giai đoạn II

Ngày 12/9, Hiệp hội hợp tác Giao thông vận tải Nhật Bản (JTCA), Công ty

TNHH Tư vấn Cảng Nhật Bản (JPC) và Trung tâm Nghiên cứu phát triển khu

vực duyên hải hải ngoại Nhật Bản (OCDI) đến Đà Nẵng để tìm hiểu cơ hội

hợp tác đầu tư dự án nâng cấp cảng Đà Nẵng giai đoạn II.

Theo ông

Tetsuo Yoshida – người dẫn đầu đoàn đến từ Nhật Bản, Cơ quan hợp tác

quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) hiện rất quan tâm và muốn ưu tiên

dành nguốn vốn ODA của chính phủ Nhật Bản để hỗ trợ thực hiện nâng cấp

cảng Đà Nẵng giai đoạn II. Do vậy, đề nghị thành phố sớm xúc tiến các

bước cần thiết để có thể tiếp cận nguồn vốn này từ chính phủ Nhật Bản.

Về

vấn đề này, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, UBND thành phố và

cảng Đà Nẵng sẽ sớm có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải Việt Nam

để xin tài trợ vốn ODA của chính phủ Nhật Bản, trước mắt là xin tài trợ

để thực hiện nghiên cứu khả thi của dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *