“Mật độ” khách quốc tế đến Việt Nam còn thấp

Khách quốc tế đến Việt Nam là một kênh thu hút một lượng ngoại tệ khá lớn, năm 2006 đã lên đến khoảng 3 tỉ USD. Chỉ đứng sau lượng kiều hối (khoảng 4,7 tỉ USD), nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (khoảng 3,4 tỉ USD). Còn đứng trên các nguồn khác như nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (khoảng 1,85 tỉ USD), nguồn vốn đầu tư gián tiếp (tính theo giá gốc khoảng 2 tỉ USD)…

Nếu tính về số lượng khách quốc tế bình quân 100 người dân (mật độ khách quốc tế), thì Việt Nam còn đạt mức thấp so với thế giới, so với châu Á, Đông Nam Á và nhiều nước trong khu vực.

“Mật độ” khách quốc tế đến Việt Nam còn thấp do nhiều nguyên nhân. Khâu tuyên truyền quảng bá, quảng cáo tiếp thị về du lịch còn yếu. Cơ sở vật chất của ngành du lịch còn thiếu và yếu, từ cơ sở lưu trú (nhất là khách sạn cao cấp từ 3 sao trở lên) hệ thống đường sá, phương tiện đi lại đến các khu du lịch và đội ngũ hướng dẫn viên còn thiếu tính chuyên nghiệp và trình độ ngoại ngữ (cả tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung…) đều là những nguyên nhân có thể nhìn thấy rõ nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *