Đề cử Cù Lao Chàm – Hội An là khu sinh quyển dự trữ thế giới

Về lâu dài, sẽ mở rộng khu SQDT lên phía thượng nguồn sông Thu Bồn, khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh (đang đề nghị thành lập vườn quốc gia) với tổng diện tích khoảng 120 ngàn héc ta.

Điểm đặc biệt ở Khu SQDT CLC- Hội An chính là kết nối tự nhiên – di sản văn hóa thế giới. Theo GS Nguyễn Hoàng Trí – Tổng thư ký MAB Việt Nam, từ ý tưởng này, vấn đề “bảo tồn để phát triển và phát triển để bảo tồn” có hiệu quả hơn, như: Hội An bên cạnh bảo tồn, dựa vào khu SQDT có thể đẩy mạnh ngành “công nghiêp không khói”, tạo nên ý thức hệ về bảo tồn và phát triển tài nguyên thiên nhiên – văn hóa của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *