Cửa hàng súng ở Mỹ đại hạ giá đề phòng bà Clinton đắc cử

Chủ cửa hàng này giải thích trong trường hợp đắc cử, nữ cựu Ngoại trưởng Hillary

Clinton

sẽ thắt chặt kiểm soát vũ khí và làm tăng chi phí tiêu thụ. Bản thân doanh nhân này kêu gọi bỏ phiếu cho Donald Trump.

Cửa hàng súng ở Mỹ đại hạ giá đề phòng bà Clinton đắc cử

Giáo sư nổi tiếng nước Mỹ: Vì sao tôi ủng hộ Trump, dù có thể thân bại danh liệt?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *